latviskiпо-русскиenglish
Latvijas zinātniski – praktiskais ārstnieciskās un kosmētiskās dietoloģijas centrs, Klīniskās barošanas un atslodzes dietoterapijas starptautiskā biedrība, Klīniskās barošanas institūts - SEI GESUND
Latvijas zinātniski – praktiskais ārstnieciskās un kosmētiskās dietoloģijas centrs, Klīniskās barošanas un atslodzes dietoterapijas starptautiskā biedrība, Klīniskās barošanas institūts - SEI GESUND
Latvijas zinātniski – praktiskais ārstnieciskās un kosmētiskās dietoloģijas centrs, Klīniskās barošanas un atslodzes dietoterapijas starptautiskā biedrība, Klīniskās barošanas institūts - SEI GESUND
Latvijas zinātniski – praktiskais ārstnieciskās un kosmētiskās dietoloģijas centrs, Klīniskās barošanas un atslodzes dietoterapijas starptautiskā biedrība, Klīniskās barošanas institūts - SEI GESUND
Latvijas zinātniski – praktiskais ārstnieciskās un kosmētiskās dietoloģijas centrs, Klīniskās barošanas un atslodzes dietoterapijas starptautiskā biedrība, Klīniskās barošanas institūts - SEI GESUND
Latvijas zinātniski – praktiskais ārstnieciskās un kosmētiskās dietoloģijas centrs, Klīniskās barošanas un atslodzes dietoterapijas starptautiskā biedrība, Klīniskās barošanas institūts - SEI GESUND
Latvijas zinātniski – praktiskais ārstnieciskās un kosmētiskās dietoloģijas centrs, Klīniskās barošanas un atslodzes dietoterapijas starptautiskā biedrība, Klīniskās barošanas institūts - SEI GESUND
Līdzdalība biedrībā

Līdzdalība biedrībā

Par biedrības locekli var kļūt jebkurš atslodzes dietoterāpijas un klīniskās barošanas speciālists, kurš piekrīt biedrības statūtiem, mērķiem un uzdevumiem neatkarīgi no valsts, kurā dzīvo.
Par biedrības korespondenta locekli var kļūt jebkurš speciālists ar vidējo vai augstāko medicīnisko izglītību, kurš vēlās piedalīties biedrības darbībā un piekrīt tās statūtiem.
© 2006 - 2010, SIA "SEI GESUND". Visas tiesības ir aizsargātas.
Izstrādāts studijā web-design.lv